Česká speleologická společnost ZO 6-11 Královopolská

 

Hlavní Menu

Práce v lokalitě

Mimo lokalitní činnost

Z historie naší ZO

Ochozská jeskyně

Foto-galerie

Odkazy

Kniha návštěv

Mapy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsevjednom.cz

.

Ochozská jeskyně a její okolí v jižní části Moravského krasu je předmětem průzkumné, výzkumné a dokumentační činnosti České speleologické společnosti základní organizace 6-11 Královopolská od roku 1955.

 

     Ochozská jeskyně patřila a přes všechno poškození antropogenní činností stále patří k nejhezčím jeskyním ve střední Evropě. O jejím trvalém zpřístupnění veřejnosti nemůže být z důvodů nečekaných zátop zatím ani řeč. Jen další výzkumy a nákladná opatření umožní snad využít k odvodu všech vod od Hostěnických ponorů neznámé trativody zvýšením jejich odvodní kapacity. V současné době probíhá v jeskyni jedinečný výzkum podporovaný Českomoravským cementem závod Mokrá, který nemá ve střední Evropě obdoby.

    Jako nepravidelné představení lokality veřejnosti  provádí ČSS ZO 6-11 podle vodního stavu v jeskyni ke Dni země a ke sv. Václavovi  návštěvní dny s doprovodem a výkladem speleologů členů organizace. Návštěvnost je tedy silně omezena a i pohyb speleologů  po jeskyni je regulován.

 

Kontakt: ochozska-jeskyne@email.cz   

 

Autor stránek Bedřich Musílek odborná spolupráce RNDr. Jan Himmel a další

Autoři fotografií J. Himmel, P. Himmel, S. Bárta, J. Mareš a další

 

© 2007-2013 ČSS ZO 6-11 Královopolská. Všechna práva vyhrazena.